Forældre skal sætte rammer for deres børns sociale medier.

“Jeg vil ikke lave forbud for mine børn“. “Mine børn kan godt selv finde ud af at beherske sig på internettet“. “Jeg stoler på mit barn“. Der er altså virkelig en grund til, at mange hjemmesider har regler for hvor gammel man skal være for at have en profil. F.eks....

Mobning handler IKKE om det enkelte barn, men om dårligt børnemiljø.

Ifølge WHO bliver cirka to børn i hvert klasse udsat for mobning og cirka hvert 10 har været udsat for grav mobning i løbet af deres skoletid. Det er altså et højt tal! Mobning ødelægger barnets selvværd og identitetsdannelsen – og mobning kan også have større eller mindre konsekvenser i voksenlivet. Jeg...

Pædofili-skræk! Alle mandlige pædagoger er ikke pædofile.

Prøv at forestille dig, at du arbejdede på en arbejdsplads, hvor der var sær-regler for dig – og muligvis en enkelt kollega eller to mere – som gjorde dit arbejde vanskeligere at udfører. Hvor specielt du havde nogle arbejdsopgaver, som du enten ikke måtte udføre eller som du ikke måtte...

Humørkort til arbejdet med børns føleser.

Ude i dagtilbudene arbejder det pædagogiske personale ud fra læreplanstemaer, som er de områder børn skal have kendskab til inden skolestart. Det er en måde at søger for børn har den samme generalle viden som alle dens klassekammerater, samt at lærer børnene at lærer inden skolestart ved 6 års alderen....