Hvor går grænsen imellem den professionelle pædagog og den sekundære omsorgsperson?

Det her er et meget diskuteret emne inden for det pædagogiske felt og indenfor børneopdragelse. For hvor går grænsen imellem at være professionel pædagog og til at være den sekundære omsorgsperson? Min tanke ligger med udgangspunkt i, hvorvidt pædagoger skal kysse barnet i institutionerne. Det er et pædagogisk civilisationsparadoks, som...

Forældre skal sætte rammer for deres børns sociale medier.

“Jeg vil ikke lave forbud for mine børn“. “Mine børn kan godt selv finde ud af at beherske sig på internettet“. “Jeg stoler på mit barn“. Der er altså virkelig en grund til, at mange hjemmesider har regler for hvor gammel man skal være for at have en profil. F.eks....

Årshjul for dagtilbud.

Som en del af et kursus, som jeg har været på i december 2016, har jeg sammen med en med-kursist udarbejdet et årshjul til brug i dagtilbud. Dagtilbud som dagplejere, vuggestuer og børnehaver, som er med til at understøtte arbejdet med de pædagogiske lærerplanstemarne. Hjulet kan bruges fra de er...

Mobning handler IKKE om det enkelte barn, men om dårligt børnemiljø.

Ifølge WHO bliver cirka to børn i hvert klasse udsat for mobning og cirka hvert 10 har været udsat for grav mobning i løbet af deres skoletid. Det er altså et højt tal! Mobning ødelægger barnets selvværd og identitetsdannelsen – og mobning kan også have større eller mindre konsekvenser i voksenlivet. Jeg...

Pædofili-skræk! Alle mandlige pædagoger er ikke pædofile.

Prøv at forestille dig, at du arbejdede på en arbejdsplads, hvor der var sær-regler for dig – og muligvis en enkelt kollega eller to mere – som gjorde dit arbejde vanskeligere at udfører. Hvor specielt du havde nogle arbejdsopgaver, som du enten ikke måtte udføre eller som du ikke måtte...
Older posts