LIFESTYLE

Politisk statment: Jeg overvejer at gå ind i politik:.

Det ville være løgn at sige, at jeg altid har gået op i politik. Men da jeg var teenager valgte jeg at sætte mig ind i politik, for som myndig medborger synes det er det mindste man kan gøre, hvis man skal sætte sit kryds til valg. Jeg oplever jeg også at jævnaldrende ikke har forstand på politik, men er rigtig gode til at ytre sig (brokke sig) når de ikke er enig i hvad der sker i folketinget. Den kategori vil jeg simpelthen ikke være i så det har gjort, at jeg er blevet meget interesseret i politik.

Om jeg nogensinde har overvejet at gå ind i politik? Ja, mange gange! Ikke folketingsvalget, men kommunalpolitik. Men det skal først være godt ude i fremtiden og inden da skal jeg have meldt mig ind i et parti (overvejer Radikale Venstre), have observeret til nogle byrådsmøder og så vil jeg bo i et fast område inden. Så i fremtiden, men ikke endnu.

Mit politiske statment er mangfoldigheds politisk, så mit politiske syn er social-liberalistisk. Jeg får ind for vi skal have lige rettigheder i Danmark, som på nuværende tidspunkt er styret af hierarkier, hvor vi behandler børn som ressourcer, nydanskere (indvandre) som dyr og syge som dovne. Det er på ingen måde fair og os som har det godt kan ikke sætte os ind i det. Derfor skal vi indgå i dialog.

Hoved politisk statment:

Børne systemet:
Børn skal ikke behandles som en ressource, men skal behandles som børn. Vi skal have mere medmenneskelighed ind, når vi taler børneområdet. Det er ikke pædagoger vi skal spare på, for de børn vi skal have ud på den anden side af skole/institutions livet skal også kunne fungere på et arbejdsmarked bagefter. Det er ikke kun de socio-økonomiske- og ressourcesvage som vi svigter. Vi svigter også de andre børn.
Derudover skal vi også være bedre til at hjælpe ressourcesvage familier (bedre sagsbehandling) og være hurtigere til at tvangsfjerne børn i misbrugshjem. Det koster flere penge for starten, at behandle et barn i voksenalderen end det gør at fjerne det i barndommen.

Ligestilling imellem køn:
Der skal sættes mere ind omkring den uligehed, der er mellem mænd, kvinder og andre køn. Vi skal have lavet en samtykkelovgivning ligende den i Sverige, som både beskytter mænd og kvinder i voldtægts situationer og ligende. Der skal mere uddannelse til børn omkring seksualitet, kønsroller og grænser ude på skolerne. Der skal være mere styr på nattelivet i Danmark, hvor der skal være mere fokus på at passe på de unge.
Til sidst så skal begge forældre, uanset køn, have ret til ligeligt fordelt barsel. Hver forældre skal minimum have 3 måneders barsel, hvor de første 14 dage er bettinget. Det skal ikke være en fordel at være mor til barnet, fremfor at være far, da dette skal være en ligestillet rolle.
Det skal gøres ekstra strafbart, når forbrydelser sker på baggrund af køn og seksualitet. F.eks. hvis volden bliver begået på baggrund at man har et problem med homoseksuelle skal det straffes hårdere. Ligesom man straffer en voldtægtssag hårdere, hvis det er et barn der er blevet voldtaget.

Integrations system:
Samfundet har en tendens til at tale om indvandre, som var de andengrads mennesker. Vi snakker hele tiden om integration og ser en masse problemstillinger omkring det at være udlænding.
Vi skal have ændret vores syn på integration og ændres vores procedure omkring asyl og gøre dette mere effektiv. Vi sender børn ud af landet, som har vokset op i landet eller som har nærmeste familie i landet. Vi sender mennesker ud af landet som har fast fuldtids arbejde, har lært sproget og har fået venner i landet. På nuværende tidspunkt kan indvandre bor i Danmark i op til 10 år før de bliver sendt ud af landet. Det er et problem!
De eneste som skal ud af landet er dem som ikke kan foregne sig med loven. Så der skal være et regelsæt om at så snart man får opholdstilladelse/asyl, så skal man kunne overholde en strafbar-periode. Hvis man får en plet på straffeartesten, så er det en dommer der skal vurdere hvorvidt man må beholde sin asyl eller ej. Kun indenfor perioden. På den måde får vi de kriminelle ud af landet.
Der skal forebyggelse på integrationen. Staten skal være bedre til at integrer nydanskerne til at få kendskab til sproget, loven, samfundet og til at komme ud på arbejdsmarked. Samt at foregne deres religion med samfunds reglerne.

Andre politiske tanker:

Dyrenes velfærd:
Der skal ske ændringer på dyrevelfærden ved at skrotte den nuværende hundeloven (bekendtgørelsen af lov om hunde), som skal erstattes af en dyrvelfærds lov, som beskytter dyrene fremfor at gøre dem ulovlige/kriminelle. Mange dyr lider! Nogle dyr er beskyttet, hvor husdyr ingen beskyttelse har for mishandling. Det er her vi skal være humane og give alle dyr beskyttelse. Det skal være lovpligtig at chip/øremærke sine dyr og register kæledyr. Man skal have modtaget et kursus for at måtte have kæledyr i husstanden. Dyrmishandling skal give højere straffe og vi skal flere special enheder i politiet til at tag sig af håndhæve loven. Vi skal have flere ressourcer ved dyrpolitiet.
Et andet sted vi skal gribe ind på dyrvelfærd er overbetaling på dyrlægeregningen aften og weekend. Selvfølgelig skal det stadig kun være akutte hastesager de skal have udenfor åbningstiden, men dobbelt op på dyrlæge regningen aften/weekend gør at flere dyr lider smerte indtil nærmeste hverdags tid. Et tillæg på 15% maximum aften/weekend og så skal der være en aftalt vagtskifte ved dyrlægerne.

Klima:
Vi er ikke gode ved klimaet. At all!
Der skal mere forskning på vedvarrende energi og vi skal i Danmark være nogle af de førrende indenfor klima- og miljøindsatser. Flere vindmøller og nul-energihuse. Vi skal arbejde imod klimaforandringerne, som bare i min levetid har ændret sig markant. Jeg synes det var skide uhyggeligt under Covid19, hvor blå himlen egentligt kunne blive uden flystriber. Det skal være et plus på økonomien at være miljøvenligt, så derfor skal man i alle landbrug arbejde mod en økologisk tilgang. Jeg har fået fortalt at mange landbrug som reklamere med de er økologiske ikke er det, så istedet for at bruge økologi som reklame, så skal alle landbrug arbejde så bæredygtigt som muligt.
Alle kantiner på institutioner, skoler, arbejdspladser og ligende skal væk fra engangsservice.

Uddannelsessystemet:
I Danmark praler vi med at være største indkomst er vores viden. Alligevel spare vi hvert år på uddannelse og kræver mere og mere af de studerende. Derfor ser vi hver femte studerende med stress. Der skal opbygges et uddannelsessystem, som kan overskues.
Mit foreslag er alle får en individuel uddannelses plan, som er sammensat ud fra den uddannelse man ønsker. Ikke ud fra man skal passe ind i et system man ikke kan leve op til. 10. klasse skal gøres obligatorisk. På den måde får vi også eleverne hurtigere ud på den anden side, hvor de ikke skal læse nogle fag de aldrig får brug for og stadig får en grundviden.

Entreprenørskab:
Vækst i Danmark.
Der skal være mere hjælp til at starte op selvstændigt og for at skabe nye virksomheder og arbejdspladser. Jobcenteret skal hjælpe med at støtte arbejdsløse mod et liv som selvstændig. Også for flexsarbejder. Derudover skal børn, som en del af deres folkeskoleuddannelse, have viden omkring entreprenørskab, sammenskabelse og erhvervsøkonomi.

Sundheds systemet:
Fysisk og psykisk sygdom skal ligestilles. Vi skal leve op til WHO's sundheds definition, hvor man ser sundhed som både fysisk, psykisk og social.
Psykolog og tandlæge undersøgelse (ikke behandling) skal betales på statens regning, så vi spare samfundet på længeresigt. Der skal flere penge i lønninger på sundhedsområdet, så vi får mere personale til at klare opgaverne. Der er mangel på danske læger, så vi skal åbne op for flere studiepladser på Medicin-studiet, samt give sygeplejesker flere mulighed for at videreuddanne sig indenfor lægefaglige områder til at tag nogle at lægens opgaver.
Vi skal have skabt foreninger for frivillige, som kan hjælpe til i sundhedsområdet. F.eks. flere grupper af pårørende eller syge, hvor man kan møde ligesindede. Besøgsvenner for døende og alvorlig syge. De nuværende foreninger skal have mere indflydelse i sundheds systemet.

Organdonation:
Organdonation kan være egoistisk. Vi har mange i Danmark som fravælger at ville donere sine egne organer, men er meget villig til at tag imod andres.
Det skal gøres så man automatisk bliver organdoner den dag man fylder 18 år. På den måde undgår vi at nogle aldrig får taget et valg. Derefter skal man selv få ind at afmelde sig organdonation, men hvis man ikke er villig til at give, så skal man heller ikke kunne tag imod. Derfor afmelder man sig kommer man nederst på listen. Hvis man ikke kan donere på grund af sygdom eller hvis man er barn kan man blive fritaget for denne ordning og stadig modtage organer.
På samme måde som man automatisk bliver tilmeldt organdoner dagen man fylder 18 år, så skal man også automatisk tilmeldes som bloddoner og stamcelledoner. Det skal dog ikke være lovkrav, at man ikke må modtage blod hvis man afmelder sig.

Nu hvor vi er på dette emne! Jeg må ikke være bloddoner og stamcelledoner på grund af min medicin. Så det bedste jeg kan gøre er at opfordre dig til at tilmelde dig, så du kan redde liv. Jeg ville gerne! Men må ikke! Så du kan tilmelde dig her! 💉

Synes godt om

Kommentarer